CoaguChek® INRange

Bezpečný a přesný způsob vedení antikoagulační léčby

Jak přístroj používat?

Systém CoaguChek® INRange byl navržen speciálně tak, aby Vám pomohl získat jistotu při domácím měření INR a zůstat déle v cílovém rozmezí.

Jak objednat?

Děkujeme Vám za zájem o produkt CoaguChek® INRange.  Nově si můžete přístroj objednat na našem objednávkovém webu poct.cz.

Máte nějaké otázky?

Zajímá Vás, jak se počítá hodnota INR? Nebo jak se antikoagulační léčba kontroluje?

Účel použití

Koagulometr CoaguChek® INRange slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT)  z čerstvé kapilární krve. Je určen k použití proškolenými pacienty a jejich příslušnými pečovateli.
Test protrombinového času (PT) je obecný koagulační test určený ke sledování léčby antagonisty vitaminu K.
CoaguChek® INRange je určen pouze pro testování u jednoho pacienta. Systém není určen pro použití v profesionálním prostředí.

Samostatné domácí monitorování a vlastní úpravu perorální antikoagulační léčby pomocí hodnot koagulace stanovených systémem CoaguChek® INRange můžete provádět pouze po dohodě s Vaším lékařem a po komplexním zaškolení kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. V příbalovém letáku k testovacím proužkům si přečtěte zvláštní poznámky o samostatném domácím monitorování INR.

CoaguChek® INRange umožňuje snadné monitorování koagulace. Koagulometr Vás pomocí ikon a pokynů na displeji provede testováním krok za krokem. Kódovací čip, který je dodáván s testovacími proužky CoaguChek® PT Test PST, obsahuje specifické informace o šarži proužků a datu použitelnosti testovacích proužků. Stačí pouze vložit kódovací čip, zapnout měřicí přístroj, vložit testovací proužek a nanést vzorek krve. Přístroj CoaguChek® INRange změří čas koagulace a zobrazí výsledek. Po skončení měření uloží výsledek automaticky do paměti.

Princip měření

Testovací proužek CoaguChek® XS PT Test PST obsahuje lyofilizované činidlo (činidlo v suché podobě). Reaktivní složky tohoto činidla tvoří tromboplastin a peptidový substrát. Po nanesení vzorku tromboplastin aktivuje koagulaci, která vede ke vzniku trombinu. V tomto okamžiku měřicí přístroj začne měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát a generuje přitom elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení,
je pak tento signál pomocí algoritmu převeden na obvyklé jednotky koagulace (INR, % Quick, sekundy) a přístroj zobrazí výsledek.

Údržba přístroje

CoaguChek® INRange je výrobcem stanovený jako přístroj CE IVD bezúdržbový a v souladu s platnou legislativou NV 453/2004 v platném znění nevyžaduje během svého provozu žádnou pravidelnou kontrolu ani jinou údržbu ze strany výrobce či dodavatele.

Důležité upozornění

Do přístrojů CoaguChek® je možné používat pouze alkalické nebo lithiové baterie nejvyšší kategorie, typu AAA (LR03), které jsou vhodné pro zařízení s vysokým odběrem proudu. Nesmí se používat baterie nabíjecí ani kombinovat různé druhy baterií. Použití jiných baterií, či kombinace baterií od různých výrobců má zásadní vliv na funkčnost přístroje a přesnost naměřen​ý​ch​ ​hodnot.


Obsah balení

Balení produktu CoaguChek® INRange obsahuje

  • Měřicí přístroj CoaguChek® INRange
  • 4 alkalické baterie, 1,5 V, typ AAA (LR03)1
  • Kabel USB
  • Odběrové pero CoaguChek® XS Softclix s návodem k použití
  • Lanceta CoaguChek® Softclix
  • Transportní pouzdro pro systém
  • Uživatelská příručka
  • Stručný návod

Z čeho se skládá odběrový systém CoaguChek® XS Softclix?

Z odběrového pera a výměnných jednorázových sterilních lancet (bodec je bezpečně skrytý v žlutém plastovém pouzdru). Dohromady slouží ke snadnému a prakticky bezbolestnému odběru krve z konečku prstu. K dispozici je 11 různých nastavení hloubky vpichu, které umožňují individuální přizpůsobení se stavu a typu kůže. Sterilní lancety se objednávají zvlášť (CoaguChek® XS Softclix Lancets, balení obsahuje 50 lancet). 


Spotřební materiál

CoaguChek® XS PT PST

Testovací proužky pro kvantitativní měření protrombinového času (také Quickův test nebo Quickova hodnota) v kapilární krvi na přístroji CoaguChek® INRange.

Testovací proužek CoaguChek® XS PT PST obsahuje lyofilizované činidlo (činidlo v suché podobě). Reaktivní složky tohoto činidla se skládají z tromboplastinu a peptidového substrátu. Po nanesení vzorku tromboplastin aktivuje koagulaci a následný vznik trombinu. V tomto okamžiku začne koagulometr měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát a generuje přitom elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení, je pak tento signál pomocí algoritmu převeden na obvyklé jednotky koagulace (INR, % Quick, sekundy) a přístroj zobrazí výsledek.

CoaguChek® Softclix Lancet

Lancety pro odběrové pero. Určené pouze pro sebetestování.