Jak používat přístroj CoaguChek® INRange

CoaguChek® INRange Vám díky grafickému zobrazení počtu Vašich hodnot ležících v, nad nebo pod cílovým terapeutickým rozmezím umožňuje sledovat, jak dlouho se v daných rozmezích nacházíte.

Výsledky si můžete prohlížet na počítači po připojení přístroje kabelem USB.

Jak provést měření?

První, co musíte udělat, je připravit si vše, co potřebujete. Přístroj CoaguChek® INRange, nádobku s testovacími proužky CoaguChek® XS PT Test PST, odběrové pero CoaguChek® XS Softclix, lancetu CoaguChek® Softclix a hadřík nepouštějící vlákna nebo papírový ubrousek.

Připravte si k ruce nádobku s testovacími proužky.

Zkontrolujte, že máte k dispozici kódový čip patřící k těmto testovacím proužkům, nebo že informace k nim jsou již uloženy v přístroji.

Připravte si odběrové pero

Více informací ohledně použití odběrového pera CoaguChek® XS Softclix naleznete na samostatné stránce.

Položte přístroj na rovnou plochu nevystavenou vibracím, nebo ho držte v ruce tak, aby byl ve vodorovné poloze, stejně jako na stole.

Zapněte přístroj tlačítkem Enter, nebo vložte testovací proužek. Tím se CoaguChek® INRange zapne a po procesu spouštění se uvede přímo do režimu měření.

Pokud přístroj signalizuje, že dochází baterie, můžete ještě provést až tři měření. Nezapomeňte baterie co nejdříve vyměnit.

Zkontrolujte správnost času a data, pokud je třeba, zadejte čas a datum znovu.

Vyjměte testovací proužek z nádobky a nezapomeňte nádobku vždy opět uzavřít, pomáhá to chránit zbývající proužky.

Držte testovací proužek šipkami nahoru.

Zasuňte testovací proužek nadoraz do vodítka testovacího proužku.

Jakmile se na obrazovce objeví symboly testovacího proužku a kapky krve, přístroj je připraven změřit vzorek Vaší krve. Nyní máte 3 minuty na to, abyste nanesli svou krev na testovací proužek.

Ke vpichu do prstu použijte vždy raději stranu než koneček prstu. Je to pohodlnější a méně bolestivé.

Naneste krev přímo z prstu na aplikační plošku testovacího proužku a nechte ji naplnit. Kapku krve musíte nanést na testovací proužek do 15 sekund po vpichu do prstu. Nanesení krve po uplynutí této doby může vést k nepřesnému výsledku, protože srážení krve již mohlo začít. Naplnění proužku dostatečným množstvím krve Vám přístroj oznámí pípnutím.

Symbol kapky krve zmizí a začne měření.

Nedotýkejte se testovacího proužku, dokud se na displeji nezobrazí výsledek.

Přístroj nyní na pozadí provádí automatickou zkoušku kontroly kvality testovacího proužku a začne měření koagulace.

Kruhový indikátor Vám oznámí, kdy přístroj určí výsledek.

Výsledek se zobrazí.

Pokud si přejete, můžete k výsledku měření přidat až šest přednastavených poznámek.

Poznámky mohou například poskytovat další informace o podmínkách měření nebo o Vašem celkovém zdravotním stavu, aby Vám pomohly pochopit, co mohlo ovlivnit Váš výsledek.

Tyto poznámky lze přidat pouze po zobrazení výsledku měření a před vypnutím přístroje. Je to tak snadné.

Stiskněte tlačítko Enter a držte jej stisknuté, dokud se přístroj nevypne.

A nyní dva důležité závěrečné kroky.

Nejprve vyhoďte použité proužky do běžného domovního odpadu.

Potom opatrně zlikvidujte použitou lancetu, aby nemohla poranit Vás ani ostatní. Použijte pevnou nádobku s víkem, určenou na ostré infekční předměty.

Nezapomeňte vše uložit do transportního pouzdra až do příštího měření.


Další informace

Další informace najdete v uživatelské příručce, která je součástí každého balení CoaguChek® INRange.