Vážení zákazníci,
chtěli bychom Vás požádat o pozorný výběr testovacích proužků pro Váš přístroj. Nově nabízíme 3 druhy proužků (místo jednoho) a každý proužek je specifický pro daný druh přístroje.
Při chybném objednání proužků a převzetí proužků zákazníkem NELZE od kupní smlouvy odstoupit, proužky vrátit ani vyměnit a to v souladu s § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodů ochrany zdraví pacientů, kdy není garantováno dodržení skladovacích podmínek zákazníkem.
Informace o tom, jaký druh testovacích proužků máte ke svému přístroji objednat naleznete přímo na objednávkovém formuláři nebo ZDE.

Produkty pro pacienty

CoaguChek® INRange

Účel použití
Koagulometr CoaguChek® INRange slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT)  z čerstvé kapilární krve. Je určen k použití proškolenými pacienty a jejich příslušnými pečovateli.
Test protrombinového času (PT) je obecný koagulační test určený ke sledování léčby antagonisty vitaminu K.
CoaguChek® INRange je určen pouze pro testování u jednoho pacienta. Systém není určen pro použití v profesionálním prostředí.

Samostatné domácí monitorování a vlastní úpravu perorální antikoagulační léčby pomocí hodnot koagulace stanovených systémem CoaguChek® INRange můžete provádět pouze po dohodě s vaším lékařem a po komplexním zaškolení kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. V příbalovém letáku k testovacím proužkům si přečtěte zvláštní poznámky o samostatném domácím monitorování INR.

CoaguChek® INRange umožňuje snadné monitorování koagulace. Koagulometr vás pomocí ikon a pokynů na displeji provede vás provede testováním krok za krokem. Kódovací čip, který je dodáván s testovacími proužky CoaguChek® PT Test PST, obsahuje specifické informace o šarži proužků a datu použitelnosti testovacích proužků. Stačí pouze vložit kódovací čip, zapnout měřicí přístroj, vložit testovací proužek a nanést vzorek krve. Měřicí přístroj CoaguChek® INRange změří čas koagulace a zobrazí výsledek. Po skončení měření uloží přístroj výsledek automaticky do paměti.

Princip měření
Testovací proužek CoaguChek® XS PT Test PST obsahuje lyofilizované činidlo (činidlo v suché podobě). Reaktivní složky tohoto činidla tvoří tromboplastin a peptidový substrát. Po nanesení vzorku tromboplastin aktivuje koagulaci, která vede ke vzniku trombinu. V tomto okamžiku měřicí přístroj začne měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát a generuje přitom elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení,
je pak tento signál pomocí algoritmu převeden na obvyklé jednotky koagulace (INR, %Quick, sekundy) a přístroj zobrazí výsledek.

Obsah balení

 

Upozorňujeme, že do přístrjů CoaguChek je možné používat pouze alkalické nebo lithiové baterie nejvyšší kategorie, typu AAA (LR03), které jsou vhodné pro zařízení s vysokým odběrem proudu. Nesmí se používat baterie nabíjecí, ani kombinovat různé druhy baterií.
Použití jiných baterií, či kombinace baterií od různých výrobců má zásadní vliv na funkčnost přístroje a přesnost naměřen​ý​ch​ ​hodnot.

CoaguChek® INRange je výrobcem stanovený jako přístroj CE IVD bezúdržbový a v souladu s platnou legislativou NV 453/2004 v platném znění během svého provozu nevyžaduje žádnou pravidelnou kontrolu ani jinou údržbu ze strany výrobce či dodavatele.

Na instruktážní video, jak používat přístroj INRange se můžete podívat ZDE.

CoaguChek® XS SoftClix odběrový systém pro pacienty

Odběrový systém CoaguChek® XS Softclix se skládá z odběrového pera a výměnných jednorázových sterilních lancet (bodec je bezpečně skrytý v žlutém plastovém pouzdru). Dohromady slouží ke snadnému a prakticky bezbolestnému odběru krve z konečku prstu. K dispozici je 11 různých nastavení hloubky vpichu, které umožňují individuální přizpůsobení se stavu a typu kůže. Sterilní lancety se objednávají zvlášť (CoaguChek® XS SoftClix Lancets, balení obsahuje 50 lancet).

Vkládání lancety

Obr. 1 Viz níže. Stáhněte čepičku z odběrového pera.

Obr. 2 Do držáku lancet nasaďte novou lancetu a zatlačte, dokud nezaklapne.

Obr. 3 Otáčením odstraňte ochrannou čepičku z lancety.

Obr. 4 Zamáčkněte čepičku odběrového pera na místo, dokud nezaklapne. Ujistěte se, že zářez na čepičce je zarovnaný se středem půlkruhového výřezu na ejektoru. Při každém odběru krve použijte novou lancetu. Tím se sníží riziko infekce a odběr krve zůstane prakticky bezbolestný.

Příprava k odběru krve

K odběru krve lze použít kterýkoliv prst. Doporučujeme odebírat kapilární krev ze strany bříška prstu, protože tato oblast je nejméně citlivá na bolest. Umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou, poté je důkladně osušte. Zlepšíte tak prokrvení a zajistíte čistotu místa vpichu.

Volba hloubky vpichu s komfortní volbou

Obr. 5 Hloubka vpichu se nastavuje otáčením Pohodlného nastavení. Moderní koagulometry dokáží stanovit výsledky z jedné malé kapky krve. Obvykle získáte dostatek krve při nastavení malé hloubky vpichu. Tím se významně snižuje bolest spojená s propíchnutím pokožky a minimalizuje se zjizvení tkáně. K dispozici máte 11 různých nastavení hloubky vpichu. Používáte-li odběrové pero CoaguChek® XS SoftClix poprvé, nastavte hloubku vpichu na 1.

Odběr krve

Obr. 6 Nejdříve zkontrolujte, zda máte nastavenou vhodnou, vámi zvolenou hloubku vpichu. Stlačte pojistku, dokud nezaklapne. Dávejte pozor, aby zároveň nedošlo ke stlačení spouště. Odběrové pero bude připraveno v okamžiku, kdy se v průhledné spoušti objeví žlutá tečka. Nenatahujte odběrové pero, dokud nejste připraveni krev odebrat.

Obr. 7 Odběrové pero jemně přitlačte k prstu a stiskněte spoušť. Dbejte, abyste přitom nestiskli pojistku či nebránili volnému pohybu nástroje. Prst jemně masírujte ve směru ke konečku prstu, abyste podpořili vytvoření kapky krve. Množství krve, které se objeví v místě vpichu, závisí na hloubce vpichu a tlaku, který byl použit při přitisknutí odběrového pera na kůži. Pokud jste získali málo krve, vpich opakujte, tentokrát s větším tlakem na místo vpichu. Je-li získané množství stále nedostatečné, zopakujte postup s postupným nastavením větší hloubky. Objeví-li se příliš mnoho krve, snižte hloubku vpichu. Na prst netlačte ani jej nemačkejte, protože byste tak způsobili smíchání tkáňového moku s krví a zkreslení koagulačních hodnot. Kapku krve naneste na testovací oblast testovacího proužku a dokončete test podle pokynů k použití testovacího proužku a návodu k použití přístroje.

Vysunutí použité lancety

Obr. 1 Stáhněte čepičku z odběrového pera.

Obr. 8 Posuňte píst dopředu. Použitá lanceta se vysune.

Čepičku opět nasaďte na odběrové pero. Použité lancety likvidujte tak, aby jehly nemohly způsobit zranění.

Sterilní lancety je možné dokoupit - CoaguChek® SoftClix Lancets, kat. č. 03 506 509 001, balení obsahuje 50 lancet.

CoaguChek® XS

Přístroj již není v nabídce
Koupit příslušenství k CoaguChek® XS

Systém CoaguChek® XS (přístroj CoaguChek® XS a testovací proužky CoaguChek® XS PT) slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) s použitím kapilární krve odebrané z konečku prstu nebo neošetřené žilní plné krve. Systém CoaguChek® XS usnadňuje koagulační vyšetření. Přístroj CoaguChek® XS vás krok za krokem provede celým měřením pomocí symbolů zobrazovaných na displeji. Kódovací čip přiložený k testovacím proužkům obsahuje informace o proužcích, specifické pro každou šarži, zahrnující kalibrační údaje, které umožňují výpočet správných výsledků. Stačí jen vložit kódovací čip, zapnout přístroj, vložit testovací proužek a nanést vzorek krve. Když je přístroj CoaguChek® XS připraven k měření, zobrazí se výsledek na displeji asi 1 minutu po nanesení vzorku krve. Po skončení měření uloží přístroj výsledky automaticky do paměti.


Princip měření
Testovací proužek CoaguChek® XS PT obsahuje lyofilizované činidlo (činidlo v suché podobě). Reaktivní složky tohoto činidla se skládají z tromboplastinu a peptidového substrátu. Po nanesení vzorku tromboplastin aktivuje koagulaci, což vede k vytvoření trombinu. Ve stejném okamžiku začne přístroj měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát, čímž generuje elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení, přístroj tento signál převede pomocí algoritmu na obvyklé jednotky koagulace (INR, %Quick, sekundy) a výsledek se zobrazí na displeji.

 

Obsah balení


Upozorňujeme, že do přístrjů CoaguChek je možné používat pouze alkalické nebo lithiové baterie nejvyšší kategorie, typu AAA (LR03), které jsou vhodné pro zařízení s vysokým odběrem proudu. Nesmí se používat baterie nabíjecí, ani kombinovat různé druhy baterií.
Použití jiných baterií, či kombinace baterií od různých výrobců má zásadní vliv na funkčnost přístroje a přesnost naměřen​ý​ch​ ​hodnot.

Na instruktážní video, jak používat přístroj CoaguChek XS se můžete podívat ZDE.