Banner
Sebetestování nebo tzv. selfmonitoring je pravidelné samostatné měření hladiny určitých látek v krvi a reakce jedince na naměřené hodnoty. Sebetestování poskytuje pacientům užívajícím celoživotně nutné léky větší jistotu v každodenním životě, pomáhá lépe kontrolovat průběh léčby, která se stává bezpečnější a stabilnější. K tomuto účelu byly již v minulosti vyvinuty přenosné diagnostické přístroje, kterými je možné samotným pacientem provést jednoduchým způsobem z kapky krve z prstu test během několika minut a na základě naměřeného výsledku upravit dávkování léků. Cílem sebetestování je udržet lékařem stanovenou hladinu určitých látek v požadovaném rozmezí cílových hodnot bezpečných pro vás. Účinnost každé léčby závisí na pravidelné kontrole a spolupráci pacienta. Sebetestování přispívá k vyšší kvalitě vedení léčby a pacient je aktivně zapojen do své terapie.
  
Sebetestování doplňuje lékařskou péči, ale není její náhradou. Pacient by měl své výsledky zaznamenávat do zápisníku (deníku pacienta) a při každé kontrole jej předkládat svému ošetřujícímu lékaři nebo s ním výsledky naměřených hodnot konzultovat telefonicky.
 
Častější kontroly a sebetestování přináší snížení průvodních komplikací onemocnění, preventivně se podílí na úsporách na hospitalizacích a následné léčbě vzniklých komplikací doprovázejících léčbu.
  
Největší zkušenost se sebetestováním mají v naší populaci lidé s cukrovkou nebo různými poruchami metabolismu. Více informací o diabetu, měření glykémie a inzulínových pumpách naleznete na internetových stránkách ACCU-CHEK®.
 
Další skupinou pacientů se zkušenostmi se sebetestováním jsou nemocní s poruchami srážlivosti krve, které vznikají vlivem podávání léků na snížení krevního srážení tzv. antikoagulancií. Těmto pacientům, jejich ošetřujícím lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu jsou určeny tyto stránky. Stanovení hodnoty INR (protrombinový čas) je zásadní pro pacienty s umělými náhradami srdeční chlopně, se sklonem k žilním trombózám, s fibrilacemi síní, pacienty s prodělanou plicní embolií nebo  u kterých se antikoagulační léčba zavádí také jako profylaxe po ortopedických operacích. Informace o léčbě warfarinem naleznete na stránkách www.lecba-warfarinem.cz.
 
Součástí poruch metabolismu je také kontrola hladin cholesterolu a triglyceridů. Více informací naleznete na stránce věnované systému Accutrend® Plus.