Vážení zákazníci,
chtěli bychom Vás požádat o pozorný výběr testovacích proužků pro Váš přístroj. Nově nabízíme 3 druhy proužků (místo jednoho) a každý proužek je specifický pro daný druh přístroje.
Při chybném objednání proužků a převzetí proužků zákazníkem NELZE od kupní smlouvy odstoupit, proužky vrátit ani vyměnit a to v souladu s § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodů ochrany zdraví pacientů, kdy není garantováno dodržení skladovacích podmínek zákazníkem.
Informace o tom, jaký druh testovacích proužků máte ke svému přístroji objednat naleznete přímo na objednávkovém formuláři nebo ZDE.

Produkty pro lékaře

CoaguChek® XS

Systém CoaguChek® XS (přístroj CoaguChek® XS a testovací proužky CoaguChek® XS PT) slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) s použitím kapilární krve odebrané z konečku prstu nebo neošetřené žilní plné krve. Systém CoaguChek® XS usnadňuje koagulační vyšetření. Přístroj CoaguChek® XS vás krok za krokem provede celým měřením pomocí symbolů zobrazovaných na displeji. Kódovací čip přiložený k testovacím proužkům obsahuje informace o proužcích, specifické pro každou šarži, zahrnující kalibrační údaje, které umožňují výpočet správných výsledků. Stačí jen vložit kódovací čip, zapnout přístroj, vložit testovací proužek a nanést vzorek krve. Když je přístroj CoaguChek® XS připraven k měření, zobrazí se výsledek na displeji asi 1 minutu po nanesení vzorku krve. Po skončení měření uloží přístroj výsledky automaticky do paměti.


Princip měření
Testovací proužek CoaguChek® XS PT obsahuje lyofilizované činidlo (činidlo v suché podobě). Reaktivní složky tohoto činidla se skládají z tromboplastinu a peptidového substrátu. Po nanesení vzorku tromboplastin aktivuje koagulaci, což vede k vytvoření trombinu. Ve stejném okamžiku začne přístroj měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát, čímž generuje elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení, přístroj tento signál převede pomocí algoritmu na obvyklé jednotky koagulace (INR, %Quick, sekundy) a výsledek se zobrazí na displeji.

 

Obsah balení


Upozorňujeme, že do přístrjů CoaguChek je možné používat pouze alkalické nebo lithiové baterie nejvyšší kategorie, typu AAA (LR03), které jsou vhodné pro zařízení s vysokým odběrem proudu. Nesmí se používat baterie nabíjecí, ani kombinovat různé druhy baterií.
Použití jiných baterií, či kombinace baterií od různých výrobců má zásadní vliv na funkčnost přístroje a přesnost naměřen​ý​ch​ ​hodnot.

Pro odběr krve v profesionální praxi doporučujeme odběrový systém profesionálních jednorázových autolancet AccuChek® Safe – T Pro Plus nebo Accu-Chek® Safe–T–Pro Uno.

Na přístroj CoaguChek® XS poskytujeme doživotní záruku pouze v případě používání originálních proužků CoaguChek® XS PT 24 Tests, katalogové číslo 04 625 358 019 a CoaguChek® XS PT 2x24 Tests, katalogové číslo 04 625 315 019. 

Na instruktážní video, jak používat přístroj CoaguChek XS se můžete podívat ZDE.

CoaguChek® Pro II

Koagulometr CoaguChek® Pro II slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) a aktivovaného částečného tromboplastinového času (aPTT) s použitím kapilární,žilní nebo arteriální čerstvé plné krve bez přidaných protisrážlivých činidel. Jde o koagulometr pro profesionální použití určený k provozu jak v ambulancích, tak na nemocničních odděleních, kde usnadňuje měření koagulace a po připojení do systému správy dat i evidenci a sdílení výsledků. Je opatřen čtečkou čárových kódů (pro skenování ID pacienta a operátora) a dotykovým displejem. Samotná práce s přístrojem je velmi jednoduchá - zapnout koagulometr, vložit testovací proužek a kódový čip, nanést vzorek krve. Krev se smísí s reagenciemi na testovacím proužku a koagulometr určí okamžik, kdy se krev srazí. V závislosti na zvolených parametrech testu přístroj zobrazí přibližně po jedné minutě výsledek PT nebo po několika minutách výsledek aPTT. Po měření koagulometr automaticky uloží výsledky měření do paměti spolu s datem, časem a ID pacienta (a ID uživatele, pokud je tato funkce povolena).

Koagulometr vás pomocí ikon a pokynů na displeji provede krok za krokem celým měřením. Každá krabička testovacích proužků má vlastní kódový čip, který obsahuje specifické informace o testovacích proužcích příslušné šarže, jako např. datum exspirace a kalibrační údaje. Koagulometr CoaguChek® Pro II je možné prostřednictvím přenosné základní jednotky (dodávané samostatně) nebo prostřednictvím bezdrátové komunikace (jen
u verze W−LAN) připojit k systému správy dat (Data Management System, DMS). Koagulometr CoaguChek® Pro II podporuje výměnu dat pomocí standardu POCT1A. Systémy řízení dat umožňují rozšíření bezpečnostních funkcí koagulometru, jako například aktivaci blokování uživatelů a přenos dat do LIS nebo NIS (HIS). Vedle tohoto přímého výstupu mohou být výsledky uložženy do QR kódů, které mohou být naskenovány pomocí čtečky QR kódů nebo mobilního telefonu. Technické podrobnosti jsou uvedeny v příručkách přenosné základní jednotky a vašeho DMS.
 

Princip měření
PT
Proužek CoaguChek® PT Test obsahuje lyofilizovanou reagencii. Reakční složky této reagencie tvoří tromboplastin a peptidový substrát. Tromboplastin po nanesení vzorku aktivuje koagulaci, která vede ke vzniku trombinu. V tomto okamžiku začne koagulometr měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát a generuje přitom elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení, je pak tento signál pomocí algoritmu převeden na obvyklé jednotky koagulace (INR, %Quick, sekundy) a přístroj zobrazí výsledek.
Parametr: PT
mezinárodní normalizovaný poměr (INR)
kombinace INR/sekundy
kombinace INR/% Quick
aPTT
Elektrochemické měření aktivovaného částečného tromboplastinového času po aktivaci krevní koagulace s celitem.
Testovací proužek CoaguChek aPTT Test má testovací oblast obsahující reagencie ( celit jako aktivátor, definovanou směs fosfolipidů, sypký materiál,stabilizátory, konzervans a aditiva) pro stanovení aPTT. Při aplikaci krve se reagencie rozpustí a proběhne elektrochemická reakce, která se převede do hodnoty času srážení. Hodnota času srážení se zobrazí na displeji přístroje v sekundách odpovídajících plazmě.
Parametr: aPTT
sekundy  

Obsah balení

Pro odběr krve v profesionální praxi doporučujeme odběrový systém profesionálních jednorázových autolancet AccuChek® Safe – T Pro Plus nebo Accu-Chek® Safe–T–Pro Uno.

Přístroj CoaguChek® Pro II je výrobcem stanovený jako přístroj CE IVD bezúdržbový a v souladu s platnou legislativou NV 453/2004 v platném znění během svého provozu nevyžaduje žádnou pravidelnou kontrolu ani jinou údržbu ze strany výrobce či dodavatele.

CoaguChek® XS Pro

Přístroj již není v nabídce
Koupit příslušenství k CoaguChek® XS Pro

Systém CoaguChek® XS Pro (přístroj CoaguChek® XS Pro a testovací proužky CoaguChek® XS PT) slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) s použitím kapilární krve odebrané z konečku prstu nebo neošetřené žilní plné krve. Jde o koagulometr pro profesionální použití určený k provozu jak v ambulancích, tak především na nemocničních odděleních, kde nejenom usnadňuje měření koagulace, ale po připojení do systému správy dat i evidenci a sdílení výsledků. Je opatřen čtečkou čárových kódů (pro skenování ID pacienta ale i operátora) a dotykovým displejem. Samotná práce s přístrojem je velmi jednoduchá - stačí jen vložit kódový čip, zapnout koagulometr, vložit testovací proužek a nanést malý vzorek krve. Krev se smísí s reagenciemi na testovacím proužku a koagulometr určí okamžik, kdy se krev srazí. Asi za jednu minutu se na displeji zobrazí výsledky. Po měření koagulometr automaticky uloží výsledky měření do paměti spolu s datem, časem a ID pacienta (a ID uživatele, pokud je tato funkce aktivní).

Koagulometr CoaguChek® XS Pro zobrazuje výsledky měření v jednotkách odpovídajících laboratornímu měření plazmy. Výsledky mohou být zobrazeny jako:

mezinárodní normalizovaný poměr (INR)
kombinace INR/sekundy
kombinace INR/% Quick

INR je standardizované měření rychlosti srážení krve. Nízký INR může znamenat zvýšené riziko vzniku krevních sraženin, naopak zvýšený INR může znamenat zvýšené riziko krvácení. Koagulometr vás pomocí ikon a pokynů na displeji provede krok za krokem celým měřením. Každá krabička testovacích proužků má vlastní kódový čip, který vložíte do koagulometru. Kódový čip obsahuje specifické informace o testovacích proužcích příslušné šarže, jako např. datum exspirace a kalibrační údaje. K dostání jsou také volitelné kontrolní roztoky. Koagulometr CoaguChek® XS Pro je možné prostřednictvím přenosné základní jednotky Roche (dodávané samostatně) připojit k systému správy dat (Data Management System, DMS). Koagulometr CoaguChek® XS Pro podporuje výměnu dat pomocí standardu POCT1A. Systémy řízení dat mohou umožňovat rozšíření bezpečnostních funkcí koagulometru, jako například aktivaci blokování uživatelů. Systémy řízení dat také mohou umožňovat přenos dat do LIS nebo NIS (HIS). Technické podrobnosti jsou uvedeny v příručkách přenosné základní jednotky a vašeho DMS.

Princip měření

Proužek CoaguChek® XS PT Test obsahuje lyofilizovanou reagencii. Reakční složky této reagencie tvoří tromboplastin a peptidový substrát. Tromboplastin po nanesení vzorku aktivuje koagulaci, která vede ke vzniku trombinu. V tomto okamžiku začne koagulometr měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát a generuje přitom elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení, je pak tento signál pomocí algoritmu převeden na obvyklé jednotky koagulace (INR, %Quick, sekundy) a přístroj zobrazí výsledek.

Obsah balení

 

Pro použití v profesionální praxi doporučujeme odběrový systém profesionálních jednorázových autolancet
AccuChek® Safe – T Pro Plus nebo Accu-Chek® Safe–T–Pro Uno.

 

Accu-Check® Safe-T-Pro Plus - sterilní jednorázové lancetové pero

Accu-Check® Safe-T-Pro PlusAccu-Check® Safe-T-Pro Plus - sterilní jednorázové lancetové pero. Tento systém je snadno použitelný a maximálně usnadňuje odběr vzorku krve. Systémy konvenční odpružených lancet často proniknou příliš hluboko a mohou způsobit bolestivé roztažení nebo vznik trhlinek na povrchu kůže. Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus je profesionální lanceta, vyznačující se precizním, lineárním pohybem, který umožňuje větší pohodlí a vyšší bezpečnost odběru. Pero umožňuje volbu ze tří nastavení hloubky vpichu podle typu kůže a je vhodné nejenom pro odběr kapilární krve z konečku prstu, ale i z patičky u dětí do 1 roku.

Nastavitelné hloubky vpichu jsou - cca - 1,3 mm, 1,8 mm, 2,3 mm.

Accu-Chek® Safe–T–Pro Uno

Accu-Check® Safe-T-Pro UnoAccu-Chek® Safe-T-Pro Uno je profesionální lanceta, vyznačující se precizním, lineárním pohybem, který umožňuje větší pohodlí a vyšší bezpečnost odběru. Použití je snadné také díky přednastené hloubce vpichu 1,5 mm. Lancety jsou vhodné nejenom pro odběr kapilární krve z konečku prstu, ale i z patičky u dětí do 1 roku a novorozence.